Jonathan Stoneman werkte twintig jaar voor de BBC als onderzoeker, producer, verslaggever, redacteur en uiteindelijk chef training van de BBC wereldomroep. Als specialist op vooral Centraal- en Oost-Europa heeft Stoneman in de jaren negentig verslag gedaan uit bijna alle Oostbloklanden. Daarna verlegde hij zijn werkterrein naar Macedonië en Kroatië. Sinds 2010 werkt Stoneman als freelance trainer, vooral in de open data beweging. Het vinden van open data en nieuwe manieren om daar het meeste uit te halen is voor hem iets tussen een hobby en een obsessie geworden.

Jonathan Stoneman worked for the BBC for 20 years as researcher, producer, reporter, editor and finally head of training for the World Service. Specialising mainly in central and eastern Europe, Jonathan reported for the World Service from virtually every country of the former Warsaw Pact in the 1990s, before moving on to run the Macedonian and then the Croatian language services. Since 2010 Jonathan has worked as a freelance trainer – mostly with data and the Open Data Movement. Tracking the use of open data and learning new techniques to make the most of it has become something between a hobby and an obsession.